Solutions and products for Smart mobility

Tell Me More

Älykkään
liikkumisen
Ratkaisut ja tuotteet

Haluan tietää lisää

Products

Company's product portfolio for smart traffic and road maintenance

Tuotteet

Tuotteemme älykkään liikenteen ja tienhoidon toimialoille

smart traffic

Smart Traffic – View

Traffic Information Portal | Traffic Information Dashboard | Traffic Data Visualizer

Smart Traffic Views are in order to render data into user-friendly visual format, we provide a visual Traffic View platforms based on your needs. We can create visual and interactive map experience with customized data.


Reference example: tampereenliikenne.fi

Älyliikenteen näkymät

Liikennetietoportaali | Dashboard-käyttöliittymä | Datan visualisoinnit

Visuaaliset palvelumme esittävät liikennetietoja käyttäjäystävällisessä muodossa. Tarjoamme visualisointiin erilaisia ratkaisuja tarpeidesi mukaan erilaisille käyttäjäryhmille, kuten liikennealan ammattilaisille tai loppukäyttäjille.


Esimerkki: tampereenliikenne.fi

Smart Traffic – Tools

Traffic Social Media Tools | Virtual TIC | Traffic Statistics

Smart Traffic Tools are extremely useful and effective way to improve and enrich traffic information digital infrastructure by fresh and cost-effective communication tools - already approved by several users. Tools can be used to complement other traffic information solutions in use or for dedicated use case - based on your needs.

Älyliikenteen työkalut

Sosiaalisen median työkalut | Virtuaalinen liikennekeskus | Liikenteen tilastopalvelu

Älyliikenteen työkaluilla liikenteen ammattilaiset voivat parantaa ja rikastuttaa liikennetietojen digitaalista infrastruktuuria ja tilannekuvaa kustannustehokkaasti. Työkaluja voidaan käyttää täydentämään muita käytössä olevia liikennetietoratkaisuja tai erityiseen käyttötapaukseen - tarpeidesi mukaan.

smart traffic tools
datex2

Smart Traffic - Data

Open Data Delivery | Traffic Data

Smart Traffic Data is the core of digitized and intelligent transport systems and services. It is not always to own data, but to access, modify, reuse and share it. It is also about managing the mix of data sources, formats, interfaces and how data is delivered to the mix of users with various requirements.

datex2

Liikennedata

Ratkaisut avoimen datan jakeluun | Ajantasainen häiriödata

Liikennedata on digitalisoitujen ja älykkäiden liikennejärjestelmien ja -palveluiden ydin. Tiedon omistaminen ei riitä, vaan tavoitteenamme on sen monipuolinen hyödyntäminen asiakkaidemme hyödyksi sekä tiedon jakaminen muidenkin innovaatiivisten hyödyntäjien käyttöön.

Smart Road Maintenance – View

Operation Monitor

Infotripla's customer proven smart road maintenance operation monitoring solutions available for main and sub contractors in the field of road maintenance in smart cities, roads and airports.

Smart Road Maintenance – View

Älykkään infrastruktuurin kunnossapidon näkymät

Toimenpiteiden seuranta

Infotriplan asiakkaiden hyväksi toteamat karttapohjaiset seurantapalvelut urakoitsijoille kaupungeissa, maanteillä ja lentokentillä.

Smart Road Maintenance – View
Smart Road Maintenance – Tools

Smart Road Maintenance – Tools

Operation Reports

Infotripla's customer proven smart road maintenance operation reports available for main and sub contractors in the field of road maintenance in smart cities, roads and airports.

Smart Road Maintenance – Tools

Älykkään infrastruktuurin kunnossapidon työkalut

Toimenpiteiden raportointi

Infotriplan asiakkaiden hyväksi toteamat raportit urakoitsijoille ja heidän asiakkailleen kaupungeissa, maanteillä ja lentokentillä.

Smart Road Maintenance – Data

Operation Telemetry Data | Operation Support

Infotripla's customer proven smart road maintenance operation reports available for main and sub contractors in the field of road maintenance in smart cities, roads and airports.

Smart Road Maintenance – Data

Älykkään infrastruktuurin kunnossapidon data

Toimenpiteiden seurantadata | Toimenpiteiden tukidatat

Urakoitsijan suorittamien toimenpiteiden seurantadata urakoitsijan ja asiakkaan käyttöön, sekä kuljettajan työkaluja tukevan ohjausdatan tuottaminen.

Smart Road Maintenance – Data

Over 20 years of experience

Yli 20 vuoden kokemus

1.5bnmrd
Collected events monthly kerättyä havaintoa kuukausittain
+12000
Available sensor units tiedonkeruulaitetta käytössä
+100Gb
Data collected monthly dataa kerätään kuukausittain

News

Uutiset

About - Company

Yritys

Infotripla is a Finnish forerunner in new digital age transport system services. Our services and products are especially targeted to smart mobility and transport, with more than 15 years’ experience on new, emerging technologies and solutions driven by customer needs. The existing solutions and services are already proven by market - in both private and public sectors.

Today, InfoTripla is part of the globally active Aebi Schmidt Group which has a broad expertise in digital solutions, primarily for airports and winter maintenance, but as well for any other cleaning and clearing operations throughout the seasons. In addition to digital everyday operations support, the Group is also offering systems for autonomous operations at airports.

Infotripla on suomalainen uuden digiajan liikennejärjestelmäpalveluiden edelläkävijä. Palvelumme ja tuotteemme on suunnattu erityisesti älykkääseen liikkumiseen ja liikenteeseen, ja meillä on yli 20 vuoden kokemus uusista, nousevista teknologioista ja ratkaisuista asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Nykyiset ratkaisut ja palvelut ovat jo markkinoilla hyväksi havaittuja - niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Tänä päivänä Infotripla on osa maailmanlaajuisesti toimivaa Aebi Schmidt -konsernia, jolla on laaja osaaminen digitaalisista ratkaisuista ensisijaisesti lentoasemien ja muun infrastruktuurin kunnossapitoon. Konserni tarjoaa myös järjestelmiä autonomisiin kunnossapidon toimenpiteisiin lentoasemille.

SMART TRAFFIC & ROAD MAINTENANCE

The digitalization is changing the way transport system works. Infotripla provides cost-effective and innovative solutions for traffic information and road maintenance management. Information analytics and modern data management and exchange enable smart mobility services in smart cities, roads and road maintenance operations. Solutions based on flexible cloud driven engine enable replicable and flexible products – provided by selecting the right combination from our modular product elements. Solutions served as a service maximise flexibility without large investments and in-house system management and development.

ÄLYKÄS LIIKENNE JA INFRASTRUKTUURIN KUNNOSSAPITO

Digitalisaatio muuttaa liikennejärjestelmän toimintaa. Infotripla tarjoaa kustannustehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja liikennetiedon ja tienpidon hallintaan. Tiedon analytiikka ja nykyaikainen tiedonhallinta ja -vaihto mahdollistavat älykkään liikkumisen palvelut älykkäissä kaupungeissa, maanteillä ja infran kunnossapidossa. Joustavaan pilvipohjaiseen tiedonkäsittelykapasiteettiin perustuvat ratkaisut mahdollistavat monistettavat ja joustavat tuotteet – valitsemalla oikea yhdistelmä modulaarisista tuote-elementeistämme. Palveluna toimitetut ratkaisut maksimoivat joustavuuden ilman suuria investointeja ja asiakkaan omaa järjestelmähallintaa tai -kehitystä.

PRODUCTS

Infotripla’s customer proven solutions are combination of modular product elements and flexible data analytics and management.

Smart Traffic – View, Tools & Data
Traffic Information Portal | Traffic Information Dashboard | Traffic Data Visualizer | Traffic Social Media Tools | Virtual TIC | Traffic Statistics | Open Data Delivery | Traffic Data

Smart Road Maintenance – View, Tools & Data
Operation Monitor | Operation Reports | Operation Telemetry Data | Operation Support

TUOTTEET

Asiakkaiden hyväksi havaitsemat ratkaisut ovat yhdistelmä modulaarisia tuote-elementtejä sekä joustavaa data-analytiikkaa ja -hallintaa.

Älyliikenteen näkymät, työkalut ja data
Liikennetietoportaali | Dashboard-käyttöliittymä | Datan visualisoinnit | Sosiaalisen median työkalut | Virtuaalinen liikennekeskus | Liikenteen tilastopalvelu | Ratkaisut avoimen datan jakeluun | Ajantasainen häiriödata

Älykkään infrastruktuurin kunnossapidon näkymät, työkalut ja data
Toimenpiteiden seuranta | Toimenpiteiden raportointi | Toimenpiteiden seurantadata | Toimenpiteiden tukidata

Some of our customers

Eräitä asiakkaitamme

here-logo
dynnig-logo
google-logo
tomtom-logo
inrix
city of tampere
lahti-logo
oulu-logo
väylä-logo
vtt
ramboll
traficom-logo
center of europe tranport-logo
ministry of transport
destia
elisa
espoo
finavia
hameenlinna
helsinki
ilmatieteenlaitos
savonkuljetus
suomentaksiliitto
telia
terranor

Contact Us

Ota meihin yhteyttä

contact our sale

Niko Oksa

Manager Sales

Myynti

email and phone number

Technical support:

Tekninen tuki:

technical support

or contact by form

tai lomakkeen kautta